Rapport │ Droogte en stedelijk groen


Stedelijk groen draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en beperkt de effecten van hitte in de stad. Extra groen betekent ook dat meer water nodig is om dit groen te laten groeien. Maar in extreem droge zomers is er nauwelijks extra water beschikbaar. Het doel van dit onderzoek was om bestaande kennis over droogte en groen te vertalen naar praktische handvatten voor gemeenten.  Er zijn zes praatplaten ontwikkeld die visualiseren hoe je een type woonwijk droogtebestendiger kunt inrichten. De platen zijn ontwikkeld voor hoog en laag Nederland en voor drie wijktypes: de Bloemkoolwijk, de Oudere woonwijk en de Vinex-wijk. Ook is er een interactieve handreiking ontwikkeld met de beschreven maatregelen, de effecten en een schatting van de kosten. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad.