Rapport │ Werkwijze klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland


Er is al veel aandacht voor klimaatadaptatie in de stad, langs rivieren en in natuurgebieden. Maar hierbij wordt het peri-urbane gebied vaak vergeten: het gebied tussen de stad en het platteland. Terwijl daar ook vaak kansen liggen. Daarom hebben Bureau Stroming en GreenSteps Duurzame Innovatie in opdracht van het ministerie van LNV een werkwijze ontwikkeld voor gemeenten om dit gebied klimaatadaptief te maken met natuurlijke oplossingen. De werkwijze helpt gemeenten en andere partijen om snel een overzicht te krijgen van de belangrijkste ruimtelijke opgaven aan de rand van stad en het omringende landelijke gebied. Het rapport sluit af met enkele aanbevelingen over hoe je met natuurlijke oplossingen peri-urbaan gebied klimaatbestendiger maakt en maatregelen kunt opschalen.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast