Rapport | Integrale Grondwaterstudie Nederland: landelijke analyse


Er is in Nederland steeds minder grondwater beschikbaar en de kwaliteit ervan neemt af. Dit leidt tot verdrogende en vervuilde natuurgebieden, en mogelijk ook tot drinkwatertekorten en watertekorten voor de landbouw. In deze analyse beschrijft Deltares samen met Wageningen Environmental Research wat de opgaven, aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor het grondwater zijn op landelijke schaal. Met het rapport wil Deltares beleidsmakers, beheerders en grootgebruikers helpen om bij verschillende ruimtelijke opgaven water en bodem sturend te maken. Het rapport gaat in op vijf thema’s: verdroging natuur, bescherming grondwaterkwaliteit, energietransitie en grondwater, stedelijk gebied, en zoetwatervoorziening.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast