Whitepaper │ Wat betekent water en bodem sturend voor de ruimtelijke ordening?


In het whitepaper Wat betekent water en bodem sturend voor de ruimtelijke ordening?Whitepaper-Wat-betekent-water-en-bodem-sturend-voor-de-ruimtelijke-ordening (pdf, 1.9 MB) laat ingenieursbureau Sweco zien hoe je de structurerende keuzes van de kamerbrief water en bodem sturend kunt omzetten naar vijf ontwerpprincipes:

  1. Niet afwentelen
  2. Vergroot de sponswerking van het water- en bodemsysteem
  3. Houd rekening met extremen
  4. Een aanpasbare richting voor de lange termijn
  5. Benut kansen voor systeemherstel

Het whitepaper laat aan de hand van verschillende voorbeeldprojecten zien hoe je deze principes kunt toepassen, bijvoorbeeld bij de peilverhoging van het IJsselmeergebied en bij de herinrichting rond de Tungelroyse beek in de Hoge Zandgronden.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast