Rapport │ Voortgang klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving


Het onderzoek Voortgang klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving van adviesbureau TwynstraGudde gaat over de vraag hoe ver gemeenten zijn met de uitvoering van klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving, zowel in de openbare ruimte als op privaat terrein. Wat zijn de kansen en knelpunten voor de betrokken partijen? In het rapport vind je onder meer adviezen om de doelen op nationaal niveau slimmer te maken en om gemeenten beter te kunnen ondersteunen bij wat ze aan klimaatadaptatie kunnen doen. Hoewel er al veel mooie resultaten zijn geboekt, zien de onderzoekers dat veel gepland beleid nog niet is uitgevoerd. De belangrijkste tip in dit onderzoek is dat er ‘een strategische kop’ gezet moet worden op klimaatadaptatie: er moeten duidelijke doelen en harde minimale eisen vanuit het Rijk komen om klimaatrisico’s aan te pakken, zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast