Rapport │ De droogte van 2022: een brede analyse


Deltares heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van droogte in 2022. Hieruit blijkt dat door de droogte in 2022 onder andere de biodiversiteit afnam en er meer natuurbranden ontstonden. Na de droogte van 2018 werd de Beleidstafel Droogte ingesteld en zijn er maatregelen genomen. Deze bleken de impact van de droogte in 2022 te verminderen. Maar de onderzoekers hebben niet van alle effecten een goed beeld gekregen, omdat er informatie ontbreekt over de mogelijke gevolgen op de langere termijn. Ze pleiten daarom voor de uitvoer van een brede droogte-analyse op nationale schaal na elke droge periode. Dit rapport biedt hier een raamwerk voor.