Zevende nationaal deltacongres 2016

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Apeldoorn
Omschrijving

Het Zevende Nationaal Deltacongres vindt plaats op donderdag 3 november 2016 in Apeldoorn. De deltacommissaris en de partners in het Deltaprogramma - Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu - heten de deltacommunity dan graag welkom in theater Orpheus in Apeldoorn.

Iedereen die betrokken is bij en geïnteres­seerd is in het Deltaprogramma is welkom: maatschappelijke organisaties, bedrijfsle­ven, kennisinstellingen en overheden. Na een kort plenair openingsprogramma kunt u ’s ochtends en ’s middags deelnemen aan interactieve parallelsessies over waterveilig­heid, zoetwatervoorziening, ruimtelijke adaptatie en watergovernance.

Meer informatie

Voor aanmelden en meer informatie ga naar de website van het 'Deltacongres'