3Di Kennisdag: Van Theorie naar Praktijk

Datum
Plaats in agenda
Omschrijving

Op 16 maart 2017 organiseren de Stichting 3Di, Stelling Hydraulics, Nelen & Schuurmans en Deltares een 3Di Kennisdag voor hydrologen, beleidsmedewerkers, crisismanagers en ontwerpers.

Tijdens de kennisdag zal de focus liggen op het werken met 3Di, de beschikbare tools, het cursusaanbod en de ervaringen van de gebruikers. Daarnaast wordt u bijgepraat over de Stichting 3Di en de Programmaraad. Natuurlijk ontbreken ook de nieuwe ontwikkelingen niet. De kennisdag zal worden afgesloten met een borrel tijdens de 3Di Pubquiz.

Kosten

€ 125,-

Meer informatie

Hieronder een greep uit de workshops waaraan u kunt deelnemen. Het volledige programma kunt u bekijken op http://www.3di.nu/programma/

Workshops
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
Landelijk Overstromingsmodel Demonstratie 3D Delta Informaiterotonde Calamiteiten Model voor Fryslan
Klimaatbestendig Ontwerpen Met 3Di naar een Klimaatadaptatiestrategie Modellenbeheer: Van DAMO naar Model (en weer terug)
Zelf aan de Slag met QGIS Plugin Meedenken over Wateroverlast analyse 2017 Stresstesten
Make My First 3Di Model Werken met de Tekenen en Rekenen Plugin 3Di op Afstand Bestuurbaar: De API

Aanmelden

Aanmelden doet u via de website van 3Di