Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 2017-2

Datum
Plaats in agenda
Omschrijving

Op 15 juni vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten en heeft als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren aan groenblauwe daken.

Vier meetdaken vormen de basis voor de COP: NIOO-daklab (Wageningen), Polderdak (Amsterdam), Alexandrium (Rotterdam) en Ecopannendaken (Enschede). Vertegenwoordigers van deze daken wisselen kennis en ervaringen uit met andere waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen over meten, monitoren, modelleren en regelen van groenblauwe daken.

Meer informatie

Hebt u belangstelling om mee te doen, kent u een meetdak dat zeker niet mag ontbreken in de COP, wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Bezoek de website van de STOWA.