Klimaatadaptatie van praktijk tot standaard

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
RWS Het Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad
Omschrijving

Volgens het net verschenen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is werken aan een klimaatbestendige inrichting geen vrijblijvende opgave meer. Wat betekent dat voor de praktijk? Welke verplichtingen zijn er nu al? Wat komt er op ons af? Hoe werkt het in het buitenland? Het DPRA en de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) zijn programma's die deze transitie naar een klimaatbestendige inrichting willen bevorderen.

NEN, NAS en DPRA organiseren op 12 oktober een bijeenkomst om de markt te informeren, behoefte te peilen en de samenwerking tussen publieke en private partijen bij de ontwikkeling van standaarden voor klimaatadaptatie te versterken. De voorbereiding van de sessies gebeurt in nauwe samenwerking met CROW en SBRCURnet.

Informatiemiddag 12 oktober: Van praktijk tot standaard

Standaardisatie rond klimaatadaptatie moet voortkomen uit de combinatie van kennis en praktijkervaring en kan alleen ontstaan als de (lerende) praktijk er door geholpen wordt. In de bijeenkomst zoeken we naar nationale mogelijkheden om die lerende processen samenhang te geven en te versterken. Outline voor het middagprogramma:

  • De nationale samenwerking van standaardisatieorganisaties, opdrachtgevers en belanghebbenden
  • Workshops rondom diverse klimaateffecten.
Kosten

Deelname aan deze informatiemiddag is gratis, maar niet vrijblijvend. Bij no-show zijn wij gehouden u € 35,- administratie- en reserveringskosten in rekening te brengen.

Meer informatie

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u via deze link.

Aanmelden

Aanmelden voor de 12 oktober bijeenkomst kan tot 10 oktober!

Aanmelden kan via deze link.