Netwerkdag ruimtelijke adaptatie

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
MediaPlaza/Jaarbeurs te Utrecht
Omschrijving

Na twee jaar Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en is het tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken. Graag nodigen wij u uit voor de Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie op donderdag 19 januari 2017, in het MediaPlaza (onderdeel Jaarbeurs), tegenover Utrecht Centraal.

Deze Netwerkdag heeft als thema: Ambities waarmaken. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit.

09:30  Inloop en informatiemarkt

10:00 Informele opening, gevolgd door plenair deel met panelleden, onder wie Minister Schultz van Haegen en leden van de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Wat zegt de tussentijdse evaluatie over de voortgang? Wat zien we van het programma terug in de directe opvolger, het Deltaplan RA? En hoe verhoudt zich dit tot de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) die – mede op verzoek van Europa – ruimtelijke adaptatie integraal benadert?

12:15  Lunch en informatiemarkt

13:15 Sessies (zie hieronder)

14:15 Pauze en informatiemarkt

14:45 Sessies (zie hieronder)

15:45  Informatiemarkt en netwerkborrel

17:15  Einde

Deelsessies

U kunt deze dag twee deelsessies volgen. Daarbij heeft u de keuze uit meer dan tien sessies, waaronder:

  • Do's & don'ts uit tien impactprojecten
  • Klimaat-stresstest en dan…?
  • Risicobewust ontwerpen en meerlaags-veiligheid
  • Matchmaking kennisagenda NKWK-KBS
  • Ontwerpsessie: hoe stimuleer je maatregelen bij particulieren?
  • Evaluatie Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
  • NAS van plan naar uitvoering
Meer informatie

Informatiemarkt

Tijdens de ontvangst, lunch en borrel presenteren zich diverse organisaties en projecten op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie zoals City Deal Klimaatadaptatie, Delta Ontwerpplatform, St. Climate Adaptation Services, Belevenisonderwijs en de Impactprojecten.

Bestuurlijke bijeenkomst

Tijdens de eerste workshopronde vindt ook een bestuurlijke bijeenkomst plaats van de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie onder leiding van Stefan Kuks (voorzitter) en Andries Heidema (vice-voorzitter). In deze stuurgroep zijn gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk vertegenwoordigd.

Route

MediaPlaza is een modern onderdeel van de bekende Jaarbeurs. Let op: het gaat NIET het Beatrixgebouw dat tegen het station aanzit, maar om het grote Jaarbeurscomplex aan de overzijde van de Croeselaan.

Openbaar vervoer

Kies op het Centraal Station Utrecht de uitgang Jaarbeurs. Loop naar buiten, de brede trappen af. Steek de Croeselaan over naar het grote Jaarbeurscomplex. Volg de borden MediaPlaza. MediaPlaza bevindt zich op de 2e verdieping van het Jaarbeurscomplex.

Auto en parkeren

Mocht u met de auto komen, kijk dan op https://www.jaarbeurs.nl/13/parkeren. Daar kunt u ook een parkeerplaats reserveren, wat handiger en goedkoper is. Let op dat Utrecht een Milieuzone heeft voor oudere dieselauto’s.

Aanmelden

Aanmelden voor de netwerkdag kan via dit formulier.