RIONEDdag 2018

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht
Omschrijving

De RIONEDdag biedt een mix aan actuele informatie, verdiepende parallelsessies, intensieve kennistafels, de verkiezing van de innovatie van het jaar en uiteraard ook ontmoeting met uw collega’s.

Tijdens de plenaire discussie komt de stresstest klimaatadaptatie aan bod. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk kijken naar de gevolgen van toename van buien, zware regen, droogte en hitte. Met de uitkomsten van deze stresstest klimaatadaptatie gaan de overheden in gesprek met bewoners en bedrijven over de ernst, maatregelen en acceptabele risico’s. Programmamanager Sofie Stolwijk licht bedoeling en aanpak toe met accent op de standaarden die voor de stresstest worden opgesteld.

Kosten

Begunstigers van Stichting RIONED betalen per persoon € 198 (exclusief 21% btw) en niet-begunstigers € 396 (exclusief 21% btw). Voor de RIONEDdag gelden de ‘Algemene voorwaarden bijeenkomsten’ van Stichting RIONED.

Meer informatie

Zie voor meer informatie en het programma de website van de RIONEDdag.

Aanmelden

Bent u ook van de partij op de RIONEDdag 2018? U kunt u nu aanmelden. Bent u overhoopt verhinderd? Tot en met 17 januari 2018 kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Een vervanger is welkom. De gegevens van de vervanger graag doorgeven per e-mail via info@rioned.org. Rond 24 januari 2018 ontvangt u een bevestiging.