Symposium 'Grip op wateroverlast'

Datum
Plaats in agenda
Omschrijving

De recente wateroverlast in ons land roept de vraag op wat er aan de hand is. Zijn de buien inderdaad extremer? En zo ja: wat doet deze extreme neerslag in mijn gebied? Leidt het tot schade en welke maatregelen zijn er nodig om schade te voorkomen? Of moeten we schade accepteren? Welke maatregelen zijn kosteneffectief?

Om deze vragen te beantwoorden is inzicht nodig in het functioneren van het watersysteem onder extreme omstandigheden. STOWA werkt aan instrumenten om dit inzicht te verkrijgen. Dat gebeurt onder meer door het ontsluiten van nieuwe neerslaginformatie, ook voor korte, hevige buien, doorontwikkeling van de Waterschadeschatter, een benchmark van inundatiemodellen, onderzoek naar het omgaan met onzekerheden in de wateropgave en het instrument Raintools om te kijken waar de bui in de stad blijft.

Tijdens een speciaal symposium vertellen zij u graag meer over deze ontwikkelingen, zodat u meer grip krijgt op wateroverlast. Daarnaast informeren zij u tijdens deze dag over de bevindingen van de STOWA-commissie Wateroverlast. Deze commissie buigt zich over de kennisagenda Wateroverlast en legt de verbinding met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Kortom: laat u op 1 juni a.s. informeren over de laatste kennisontwikkelingen en discussieer mee over de kennis die nog ontbreekt!

Aanmelden

U kunt u aanmelden via de website van de STOWA