AMROR bijeenkomst - hittebestendigheid bruggen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Librijesteeg 4, Rotterdam - zaal 9.53G
Omschrijving

Warmte houdt langer aan en temperaturen zijn steeds hoger. Met de klimaatverandering zal dit steeds normaler worden. Materialen zetten uit als de temperatuur toeneemt. Zo ook bruggen. Bruggen worden zo gebouwd dat ze zonder problemen kunnen uitzetten als het warm is door voegen. Maar onder extreme warmte zetten de bruggen soms zoveel uit dat de voegen dicht gaan zitten. In een aantal gevallen kunnen de beweegbare bruggen niet meer dicht. Vaker nog kunnen ze niet meer open doordat ze klem zitten. Warmte kan dus voor overlast zorgen voor zowel wegverkeer als de scheepvaart.

Om de hinder te beperken worden de bruggen tijdens periodes van hitte gekoeld. Hier wordt mee gestart zodra de voegen dreigen te sluiten. Water uit de haven of rivier wordt op de bruggen gespoten. Zo worden de bruggen voldoende gekoeld en kunnen de voegen open blijven en de bruggen beweegbaar. Warme periodes duren echter steeds langer. Hierdoor lopen de kosten van het spuiten op. Bovendien levert het koelen hinder op voor de gebruikers, zoals fietsers en voetgangers.

Rotterdam streeft ernaar de stad in zijn extremen bruikbaar te houden ondanks de uitdagingen die het veranderende klimaat geeft. Daarom is de gemeente een onderzoektraject gestart om hinder en kosten te beperken en de functionaliteit en bereikbaarheid op een duurzame manier te waarborgen. Belangrijk is uit te zoeken hoe warmte precies in het brugdek komt en welk effect dat heeft. Het onderzoek wordt samen met marktpartners in twee fases uitgevoerd. In fase 1 is gemeente Rotterdam samen met marktpartners op zoek gegaan naar de oorzaken. In fase 2 willen zij de mogelijke duurzame oplossingen inventariseren, met elkaar vergelijken en afwegen. Hiervoor kunnen ze de kennis en ervaring van het AMROR netwerk goed gebruiken.

Het doel van de bijeenkomst is:

  • Delen van kennis en ervaring en de onderzoeksresultaten van fase 1
  • Toelichting op de aanpak en richting van fase 2
  • Benutten van kennis en ervaring van het AMROR netwerk voor vervolgstappen
Aanmelden

Aanmelden kan via dit online aanmeldformulier.