Lezingen Groene stad op Vakbeurs Openbare Ruimte

Datum
t/m Plaats in agenda
Locatie
Collegezaal van NL Greenlabel/De Groene Stad, Jaarbeurs, Utrecht
Omschrijving

De Groene Stad is goed vertegenwoordigd op de Vakbeurs Openbare Ruimte op 26 & 27 september in de Jaarbeurs in Utrecht. Op de beursvloer in Hal 2 van de Jaarbeurs is een apart gedeelte ingericht met als overkoepelend thema 'De Groene Stad'. De Groene Stad zal een aantal lezingen verzorgen:

Gemeente Rotterdam presenteert voorbeelden van innovatief groen

26 september 2018 om 12.00 in de Collegezaal van De Groene Stad

Aad van Leeuwen is ‘Objectbeheerder Groen’ van Stadsbeheer Rotterdam. Hij gaat in op actuele thema’s zoals hittestress, waterbestendigheid en het anticiperen op klimaatverandering. Ook staat hij stil bij de keus van nieuwe soorten bomen, heesters en planten en op de afwegingen die leidden tot de keus.

Hoe architectuur te verbinden met natuur

27 september om 12.00 uur op de Vakbeurs voor Openbare Ruimte op Podium 2

Anna Yudina – auteur van het recent bij Terra verschenen boek De Groene Stad – verzorgt een lezing over hoe ontwerpers natuur kunnen verenigen met architectuur. Ze gaat in op de vraag hoe natuur kan worden geïntegreerd in stedelijke bebouwing. De grenzen van groene innovaties, van landschapskunst worden verkend. Yudina presenteert een serie futuristische projecten van bekende architecten en ontwerpers uit de hele wereld.

Wonderwoods een Nederlands voorbeeld van verticale natuurverdichting in de praktijk

27 september om 15.00 uur in de Collegezaal van De Groene Stad

In 2022 is het Utrechtse stationsgebied een 90-meter hoge ‘Vertical Forest’ rijker. Met de hoeveelheid groen op de flat kan het 5,4 ton aan CO2 opnemen. Het Vertical Forest geeft het zowel insecten en mensen een groen, gezond en klimaatbestendig onderdak.  Tijdens deze lezing wordt door diverse mensen die zich bezighouden met het ontwerp en de aanleg uitgebreid ingegaan op deze twee projecten.

Kosten

Gratis toegang na inschrijving.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Openbareruimte.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Openbareruimte.