Congres De Veranderende Stad

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.45 tot uur
Locatie
De congreslocatie is hotel Van der Valk Nijmegen Lent, Hertog Eduardplein 4 in Nijmegen
Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het ruimtelijke domein en in het maatschappelijke domein bij onder andere rijk, provincies, gemeenten, universiteiten, ontwikkelaars, woningcorporaties, architecten- en stedenbouwkundige bureaus, zorgpartijen en andere maatschappelijke organisaties.

Omschrijving

De samenleving en daarmee ook de stad veranderen sneller dan ooit. De vraag naar woningen is groot, het aanbod blijft achter. Veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken vragen om aandacht. Verstedelijking, veranderende gezinssamenstelling, vergrijzing, vereenzaming, groen en gezondheid. Bovendien hebben we te maken met grote vraagstukken over klimaat, duurzaamheid, innovatie en transformatie.
Stadsontwerp kan veel betekenen bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, maar gebiedstransformatie alleen is niet voldoende. Veel veranderingen die zich nu aandienen hebben hun wortels in verschillende domeinen: fysiek, ruimtelijk, sociaal.

Daarom dit congres over gebiedsontwikkeling, sociale duurzaamheid en innovatie

  • In Nijmegen: de duurzame hoofdstad van Europa;
  • Met topsprekers in de ochtend over demografische trends, maatschappelijke thema’s en inspirerend stadsontwerp;
  • Met een presentatie van de resultaten van wereldwijd onderzoek naar de Wijk van de Toekomst. Wat kunnen wij leren van ambitieuze wijken van over de hele wereld;
  • Met boeiende discussies onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes;
  • Met excursies naar vernieuwende en vooruitstrevende projecten in Nijmegen, zoals het nieuwe stadseiland Veur Lent, het Honigcomplex in het Waalfront en de groene campus Radboud;
  • Met volop ruimte voor ontmoeting en verbreding en versterking van uw netwerk.

Een boeiende en inspirerende dag voor planologen, ontwikkelaars, woningcorporaties, universiteiten, medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs, wijkmanagers, zorgpartijen en maatschappelijk werkers.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 295 per persoon ex btw.
Twee weken voor het congres ontvangt u een factuur.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven voor deelname via deze website.  Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.
Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.