Cursus beekherstel en erfgoed

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Smallepad 5, Amersfoort (Gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Doelgroep

Medewerkers van Waterschappen die betrokken zijn bij planvorming en gebiedsopgaven rondom beekherstel, verdrogingsbestrijding en waterberging.

Omschrijving

Verdrogingsbestrijding, waterberging en natuurherstel zijn belangrijke ruimtelijke opgaven waar de waterschappen al geruime tijd aan werken. Bij het zoeken naar oplossingen voor deze opgaven is het maken van hydrologische en ecologische analyse een belangrijke eerste stap. In het project ‘Beekherstel en Erfgoed’ hebben STOWA en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een brug geslagen tussen waterbeheer en erfgoed. Het resultaat van deze samenwerking is vastgelegd in het Handboek Beekherstel en Erfgoed. In deze tweedaagse cursus leert u met behulp van diverse instrumenten en methoden uit dit handboek een ‘cultuur-historische systeemanalyse’ te maken van beek(herstel)-projecten. Bovendien leert u zo een analyse te vertalen naar een biografie van een beekdallandschap.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen en tot de verbeelding sprekende casuïstiek uit het Handboek Beekherstel en Erfgoed.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de site van Erfgoedacademie.

Aanmelden

Meld je aan voor de cursus op de website van Erfgoedacademie.