Dag van de Omgevingswet 2018

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Provinciehuis Utrecht
Omschrijving

Op donderdag 4 oktober vindt de zevende editie van de Dag van de Omgevingswet plaats. Dankzij een veelheid aan verschillende sessies komen op één dag vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde.

Het congres wordt geopend door gedeputeerde Maasdam van de Provincie Utrecht. De gedeputeerde geeft een inkijkje in de route naar de Omgevingsvisie van haar provincie, waarvoor een richtinggevend koersdocument in de maak is. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de laatste ontwikkelingen, met specifieke aandacht voor de kansen die de nieuwe megawet biedt voor ieder die actief is in het werkveld van de fysieke leefomgeving. De inschrijving is geopend!

Het leeuwendeel van de Dag van de Omgevingswet staat in het teken van de ruim dertig deelsessies. Dit betekent dat vrijwel alle aspecten van de wet worden uitgediept. Zo zijn er sessies over de zes kerninstrumenten, de gevolgen voor toezicht en handhaving, met aandacht voor de invoeringsondersteuning die het Rijk gaat bieden, en de kernwaarden die door de veiligheidsregio’s zijn opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ook is er een sessie over het aanhalen van de banden tussen milieu en ruimtelijke ordening: de Omgevingswet vraagt om een andere manier van samenwerken.

De gevolgen van de decentralisatie van zo’n 600 regels voor gemeenten en waterschappen krijgt eveneens aandacht. Om decentrale overheden de tijd te geven zelf een afweging te maken over deze onderwerpen en om te voorkomen dat er een juridisch gat ontstaat, komt er een bruidsschat: een bijzondere vorm van recht voor de overgangsfase, gekoppeld aan het omgevingsplan en aan de regelgeving van het waterschap. Weer een andere sessie focust op het omgevingsplan, een belangrijk kerninstrument onder de Omgevingswet. Ter inspiratie zijn hiervoor ‘staalkaarten’ in ontwikkeling.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van de Dag van de Omgevingswet 2018