Dag van Stad en Regio 2018

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
De Honigfabriek, Waalbandijk 20-22, 6541 AJ Nijmegen
Doelgroep

Alle partners van Platform31: gemeenten, woningcorporaties, ministeries, provincies en marktpartijen.

Omschrijving

Of het nu gaat om een gezonde leefomgeving, aardgasvrije wijken, klimaatadaptief bouwen, een circulaire economie of slimme mobiliteit, iedereen is druk bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Op de Dag van Stad van Regio gaat u samen met corporaties, gemeenten en marktpartijen en Platform31 aan de slag met deze opgaven, die steeds urgenter worden. En dat vraagt om actie!

Welk thema staat centraal?

Op de Dag van Stad en Regio gaan we aan de slag met concrete duurzaamheidsvraagstukken. In het programma besteden we aandacht aan verschillende sub-thema’s:

  • Vitale stad en regio (groen en gezond)
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Circulaire economie
  • Slimme mobiliteit
Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Platform31.