Congres Verbinden van Duurzame Steden

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
Mariënhof Amersfoort
Omschrijving
VerDuS SURF (Smart Urban Regions of the Future) is het kennisprogramma van het Rijk, NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied van slimme stedelijke regio's. In VerDuS SURF werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio's samen. Ze doen dit onder meer via casestudies en living labs in verschillende regio’s van Nederland en daarbuiten.Neem op 29 november 2018 kennis van eerste onderzoeksresultaten en wissel kennis, informatie en ervaring uit rond (duurzame) mobiliteit, energietransitie, circulaire economie, gebiedsontwikkeling van onderaf, ruimte en wonen, het instrument living lab, klimaatadaptatie en meer.Tijdens het vierde congres van kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden), dat het VerDuS SURF-programma mogelijk maakt, staat de kennisontwikkeling voor de opgaven van stedelijke regio’s in Nederland centraal. In sessies per stedelijke regio worden praktijk en lopend onderzoek in die stedelijke praktijk naast elkaar gelegd. Plenair zijn er key note-bijdragen van Frank van Oort (EUR) over ‘het Nederland van de regio's' en van Ellen van Bueren (TUD) rond 'Transformatie en transformatie in steden'.
Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van VerDus.

Aanmelden

Meld je aan via de website van Platform31.