Bijeenkomst klimaatadaptatie op IABR

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.45 tot uur
Locatie
Grote auditorium IABR, hoofdlocatie HAKA-gebouw, Vierhavensstraat 38, 3029 BE Rotterdam
Omschrijving

Op 4 juli 2018 organiseert het Stimuleringsfonds in samenwerking met onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de IABR een bijeenkomst  over klimaatadaptatie. Tijdens de bijeenkomst toont het fonds urgente transitieopgaven op het gebied van energie en klimaat en andere onderzoekstrajecten op nationale, regionale en lokale schaal, waarbij diverse initiatieven aan elkaar gespiegeld worden. Vervolgens wordt het gesprek geopend over de huidige stand van zaken, de toekomst en de rol van ontwerp en cultuurhistorie bij kwalitatieve ruimtelijke inpassingen en de wisselwerking tussen praktijk en beleid.

Wilt u:

  • ontdekken welke projecten In Nederland rondom deze thema's worden uitgevoerd?
  • kennis en ervaring uitwisselen met de betrokken ontwerpers?
  • samen met alle deelnemers ontdekken hoe de impact van verschillende initiatieven te vergroten?
  • meepraten in het publiek debat over de wisselwerking tussen praktijk en beleid?

Kom dan op 4 juli naar de hoofdlocatie van de IABR.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van het Stimuleringsfonds.

Aanmelden

Meld u aan voor de bijeenkomst op 4 juli door uiterlijk 27 juni een e-mail te sturen aan aanmelden@stimuleringsfonds.nl o.v.v. IABR. Vermeld hierbij uw naam, functie en organisatie.