Klimaatadaptatie: regionale samenwerking en participatie

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
De Weijer, Boxmeer
Omschrijving

In het debat ‘Onze fysieke leefomgeving verdient alle aandacht’ kozen de leden van Stadswerk en de overige debatdeelnemers klimaatadaptatie als meest urgente thema voor gemeenten om mee aan de slag te gaan. Onderzoek van AT Osborne laat zien dat het thema erg leeft onder bestuurders, maar dat tussen ambities en vergezichten enerzijds en realisatie en implementatie anderzijds veel winst is te boeken. Vandaag leert u van de sprekers en elkaar hoe klimaatadaptieve maatregelen in de praktijk kunnen worden vormgegeven.

Inhoud bijeenkomst

Vanaf 1 januari is elke gemeente verplicht om een stresstest uit te voeren om mogelijke klimaatrisico’s in kaart te brengen. Maar wat doe je daarna? Hittestress, wateroverlast en droogte bedreigen de openbare ruimte. Dit vraagt om maatwerk. Wat voor aanpak is gewenst in welke situatie?

Highlights

Hasse Goosen (Climate Adaption Service):“Hoe helpt de informatie uit de klimaatstresstest je een volgende stap te zetten? We verkennen de klimaateffectenatlas en verschillende aanpakken.”
Frank van Lamoen (provincie Noord-Brabant): “Samen kijken we naar de unieke aanpak in de provincie Noord-Brabant.” 
Nicolette Peters en John Arts (gemeente Boxmeer): “Op actieve wijze hebben we samenwerking gezocht met partijen in een klimaatcoalitie, draagvlak gecreëerd, burgers betrokken en klimaatverandering omgezet in klimaatkansen.

Kosten

Gemeentelijke leden gratis / overige leden € 35,00 / niet-leden € 225,00

Meer informatie

Bekijk het programma op de website van Stadswerk

Aanmelden

Bekijk het inschrijfformulier op de website van Stadswerk