Klimaattop Zuid

Datum
Plaats in agenda
Locatie
FutureDome, Breda
Doelgroep

Bestuurders, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en alle andere belangstellenden.

Omschrijving

Klimaatverandering is hét grote thema van nu. Andere en schone energiebronnen, minder CO2-uitstoot en hergebruik van grondstoffen, dat is onze opgave. Tegelijkertijd moeten we ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat moet allemaal nu gebeuren!

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen is een grotere beweging nodig: Klimaatstroom Zuid. U, en iedereen die het klimaat aan het hart gaat, speelt daarbij een belangrijke rol. In maart is het manifest ‘Klimaatstroom Zuid’ uitgebracht. Het staat vol met ambities op het gebied van energie, circulaire productie en klimaatadaptatie voor Zuid-Nederland. Die ambities maken we concreet op de Klimaattop Zuid!

Samen maken we het verschil

De Klimaattop Zuid gaat over kennis delen, elkaar inspireren, initiatieven bundelen en nieuwe verbindingen maken. Het doel is om gezamenlijk tot concrete klimaatafspraken te komen. Die bundelen we in een actieprogramma, dat we aanbieden aan minister Wiebes. Dit programma maakt vervolgens deel uit van het landelijke klimaatakkoord. De kern is: gezamenlijke actie en uitvoering. Alleen samen maken we het verschil.

Mis het niet

De Klimaattop Zuid vindt plaats op maandag 4 juni 2018 in FutureDome (de voormalige koepelgevangenis) in Breda. Wat kunt u verwachten? Inspirerende sprekers, tafelgesprekken, gevarieerde themasessies en een ideeënmarkt. Uiteraard ook een presentatie van de resultaten van de dag. Wat levert het op? Concrete plannen, coalities en samenwerkingsverbanden om in Brabant de klimaatdoelstellingen te bereiken. Mis deze bijzondere bijeenkomst niet! Noteer 4 juni 2018 alvast in uw agenda.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Klimaatstroom Zuid.