Masterclass klimaatadaptatie

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.30 tot uur
Locatie
TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Begane grond, Berlage-zalen
Omschrijving

Klimaatadaptatie betekent het veerkrachtig inrichten van gebieden tegen overstroming, wateroverlast, hittestress en droogte. Een onderwerp dat in het nieuwe Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie veel aandacht krijgt. Naast de bescherming tegen overstromingen door Rijkswaterstaat en waterschappen is het ook de bedoeling dat steden zelf goed kijken naar de bedreigingen waar zij voor staan als er zware regenbuien vallen of er lange warme periodes aanhouden. Het anders inrichten van de gebouwde omgeving, om deze ‘stresses’ af te vangen is onderdeel van klimaatadaptatie.
In deze masterclass worden verschillende invalshoeken van klimaatadaptatie behandeld, en voorbeelden uit de praktijk besproken op het niveau van stad, wijk en straat. Met de trend van verdere verstedelijking en binnenstedelijk verdichten zullen slimme maatregelen en ingrepen nodig zijn om zowel de publieke ruimte, de ondergrond als het ecosysteem toekomstbestendig te makenen als samenhangend systeem te laten functioneren.

Meer informatie

Meer informatie vind je via de website van BNA.