Matchmaking bijeenkomst ‘Regio van de toekomst’

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
De Hoefslag, Wencopperweg 52, 3771 PP Barneveld
Omschrijving

De beroepsverenigingen; Beroepsvereniging Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) nodigen de vakgemeenschap uit om een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling, en de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder.

Met het initiatief ‘Regio van de Toekomst’ wordt er gezocht naar regionale perspectieven op de grote maatschappelijke opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid of circulariteit. In vier regio’s wordt gezocht naar slimme, innovatieve combinaties van deze opgaven en de vertaling hiervan naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven.

De regio’s met hun primaire opgaven zijn:

  1. Duurzame economie: stedelijke as Den Haag – Rotterdam
  2. Klimaatneutrale samenleving: Waddenkust, met de focus op de Eemsdelta.
  3. Bereikbare woon- en werkomgeving: regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley.
  4. Waardevolle leefomgeving: Flevoland.

Er wordt gezocht naar teamleden;  planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere deskundigen die vanaf juli tot begin 2019 aan de ontwerpverkenning in één van vier regio’s willen werken. Op 4 juli wordt de opgave gepresenteerd door de regio’s en is er tijd en ruimte om kennis te maken met de team captains.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de site van Regio van de Toekomst.

Aanmelden

Meld je aan als teamlid op de website van Regio van de Toekomst.