Praktijkseminar: de implementatie van klimaatadaptatie in steden en regio's

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.30 tot uur
Locatie
Gala-gebouw 101, Droevendaalsesteeg 3, WUR, Wageningen
Omschrijving
Het veranderende klimaat met als gevolg wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen, heeft een grote impact op steden en regio's. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) is de doelstelling geformuleerd om het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving te versnellen en te intensiveren. Het in beeld brengen van de kwetsbaarheid door middel van een stresstest door alle gemeenten is daarbij de eerste stap. Maar onvoldoende bewustwording, een onduidelijke visie op eigen kwetsbaarheid (in de praktijk) en onvoldoende kennisniveau over klimaatadaptatie zijn mogelijke belemmeringen in gemeenteland voor verdere versnelling en implementatie van klimaatadaptatie. Aan de hand van de uitkomsten van een stresstest zullen gemeenten (en waterschappen) een strategie en een uitvoeringsagenda moeten opstellen. Hoe kunnen gemeenten omgaan met deze uitdagingen en welke middelen kunnen worden ingezet om de doelstelling te behalen?Dat betekent in ieder geval een intensieve samenwerking tussen lokale, regionale partijen en Rijksdiensten om de visie en implementatie integraal op elkaar af te stemmen en zodanig tot een 'slimme' uitvoering van plannen te komen.PPS Netwerk Nederland organiseert op 12 juni as. (Gala-gebouw 101, Droevendaalsesteeg 3, WUR, Wageningen) i.s.m. gemeente Ede, Movares en WUR een praktijksessie waar zij met een aantal ervaringsdeskundigen ingaan op:
  • Beleid, wet en regelgeving rondom klimaatadaptatie
  • Stress-test(met risicodialoog) en de te doorlopen stappen en toepassing
  • Trends en ontwikkelingen, maar ook kansen en belemmeringen
  • De aanvliegroutes van gemeenten t.a.v. versnelling en implementatie van klimaatadaptatie
  • De samenwerkingsvormen die overheden met en tussen elkaar hanteren maar ook met marktpartijen en burgers
  • Het toegepast gebruik van resultaten uit een stress-test in ontwerp-verkenningen
Kosten

De bijeenkomst is gratis voor publieke partijen (o.a. beleidsadviseurs en projectmanagers/leiders van decentrale overheden die zich bezighouden met klimaatadaptatie) en deelnemers van PPS Netwerk Nederland. Voor private partijen/ niet-deelnemers kost deelname aan het seminar 295 euro excl. BTW.

Meer informatie

Meer informatie vind je via deze uitnodiging