De stad als gezonde habitat

Datum
Plaats in agenda
Tijd
14.00 tot uur
Locatie
Den Haag
Omschrijving

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) presenteert op woensdagmiddag 18 april aanstaande zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’. Het advies wordt tijdens een publieke bijeenkomst in Den Haag overhandigd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Toelichting op het advies

Het advies gaat in op de vraag hoe het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo kan worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt. Het bereiken en in stand houden van een gezonde leefomgeving is een van de doelen van de Omgevingswet. Hoe dat in het omgevingsbeleid vorm moet krijgen, is voor veel overheden nog onduidelijk. In dit advies biedt de Rli hiervoor handreikingen. De raad betoogt dat meer gezondheidswinst door omgevingsbeleid wordt bereikt als naast bescherming (klassiek milieubeleid) ook wordt ingezet op bevordering van gezondheid. Dan moet de leefomgeving er ruimtelijk en qua voorzieningen wel toe uitnodigen dat mensen meer bewegen, minder stress ervaren, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen participeren in de maatschappij. Dit is uitgewerkt in tien handelingsperspectieven: voor versterking van beleid en benutting van instrumenten voor de gezonde leefomgeving; voor kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek; en tot slot voor sturing en versterking van de financiële basis.

Meer informatie