Bijeenkomst over de stresstest, wateroverlast en stedelijk grondwater

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.30 tot uur
Locatie
Deltares, Auditorium, Daltonlaan 600, Utrecht
Omschrijving

Werkgroep Stedelijk Grondwater organiseert een bijeenkomst over de stresstest en wateroverlast, vernattingsrisico’s en de klimaateffectatlas. Wat betekent wateroverlast voor stedelijk grondwater?

De bijeenkomst op 18 oktober is gericht op vernattingsrisico’s waarbij het stedelijk grondwatersysteem een rol speelt. Het droogte-aspect zal ook aan bod komen, ingegeven door de actualiteit van de uitzonderlijk droge zomer 2018 die achter ons ligt.

Aan het begin van de bijeenkomst geeft stichting Climate Adaptation Services een inkijk in de landelijke klimaateffectatlas, een belangrijk hulpmiddel voor het uitvoeren van de stresstest. Vervolgens zal het Waterplan Antwerpen aan bod komen. Hiervoor is een stresstest uitgevoerd waarbij zowel naar risico’s van verdroging als vernatting is gekeken. Als laatst vertelt Wareco over hun analyse op de zeer natte septembermaand van 2017.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de site van H2OWaternetwerk.

Aanmelden

Meld je aan voor de bijeenkomst via werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U krijgt geen bevestiging van uw aanmelding, uw email is voldoende.