Masterclass: Op weg naar een klimaatbestendigere omgeving via stresstesten en risicodialogen

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Elba – Rec, Paulus Borstraat 41, 3812 TA in Amersfoort ( op loop afstand van CS )
Omschrijving

Hoe kun je met groenblauwe maatregelen de buitenruimte klimaatadaptief inrichten? Een klimaatstresstest is de eerste stap die genomen dient te worden als je met klimaatadaptatie aan de slag gaat en geeft een eerste inzicht in de kwetsbaarheden van de bebouwde omgeving. Deze eerste stap is duidelijk, maar wat moet je daarna doen om tot een goede invulling van de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te komen?

Tijdens deze masterclass worden de stappen van de eerste twee ambities van het Deltaplan doorlopen. Of je al een uitvoerige stresstest hebt uitgevoerd of hier nog aan moet beginnen, dat is voor deelname aan de masterclass geen belemmering. De masterclass geeft de deelnemers inzicht in de weg (en de hobbels) naar een uitvoeringsprogramma, planning en strategie.

Kosten

De deelnemers aan de nationale groencompetitie krijgen deze masterclass aangeboden. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom en betalen 199,00 euro ex btw.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Stadszaken.