Aanpak van Funderingsproblematiek

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
De Reehorst, Ede
Omschrijving

Volgens schattingen zullen tot 2 miljoen woningen de komende jaren te maken krijgen met ernstige verzakkingen als gevolg van droogte en lagere grondwaterstand. Of zijn daar al door getroffen!

  • Tussen de 750.000 en 1 miljoen op palen gebouwde woningen in Nederland lopen het risico op of zijn al aangetast door ‘palenpest’, de bekende rottende houten heipalen.
  • Een vergelijkbaar aantal direct op de grond gefundeerde woningen op de tot nu toe stabiele klei- en zandgronden in het rivierengebied heeft of krijgt nu ook te maken met ernstige verzakkingsproblemen.
  • Voor gemeenten dreigen bewoonbaarheid en verkoopbaarheid van woningen in gevaar te komen met grote gevolgen voor de leefbaarheid.
  • Corporaties zien zich geconfronteerd met een aanzienlijke extra bouwtechnische én financiële opgave om hun woningbezit te ‘redden’.
  • Actie is dus vereist, maar welke actie? En hoe kunnen corporaties en gemeenten samenwerken om deze problemen effectief én efficiënt aan te pakken?

In gemeenten als Schiedam, Rotterdam en Zaanstad is – in samenwerking met de betrokken corporaties - de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met de aanpak van funderingsproblemen.

Tijdens het seminar Aanpak van Funderingsproblematiekop 28 november vertellen vier praktijkmensen hoe men het probleem in deze gemeenten heeft aangepakt en welke ervaringen daarmee bereikt zijn.

Sprekers:

  • Ruud van Workum, Zelfstandig Adviseur Funderingsproblematiek, momenteel werkzaam voor KCAF en Gemeente RotterdamFunderingsproblematiek: aard, oorzaken, omvang, urgentie en de Schiedamse aanpak
  • Nathasia Nibte en Marinka van Dam, beide Projectsecretaris Verbeteren Bestaande  Woningvoorraad Gemeente ZaanstadDe Zaanse aanpak
  • Manon Helfrich, Projectleider Vastgoedbeheer en -ontwikkeling Woonstad RotterdamAanpak voor corporaties

In het programma wordt ruim tijd ingeruimd voor deelnemers vragen en om ook de eigen praktijk voor te leggen met de sprekers en de andere deelnemers in de zaal!

Meer informatie

Meer informatie vind je via de website van I-BR.