Bijeenkomst klimaatslim bos- en natuurbeheer

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
Bosgroepen, Horapark 7, Ede
Omschrijving

Op woensdag 26 juni organiseert de VBNE een bijeenkomst over klimaatslimbos- en natuurbeheer. Er is al een aantal concrete handvatten uitgewerkt voor het uitvoeren van klimaatslimme bos- en natuurbeheermaatregelen die zijn ondergebracht in een gereedschapskist. Deze zal worden toegelicht. Daarnaast hoor je meer over het klimaatbestendige bos, waarbij niet alleen koolstofvastlegging belangrijk is, maar ook de weerbaarheid tegen droogte, ziekte en plagen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van VBNE.