BREEAM Congres 2019

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Atlas gebouw van de TU Eindhoven
Omschrijving

Het derde Nationaal BREEAM congres staat in het teken van CO2-reductie, circulariteit, gezondheid, klimaatadaptatie. De urgentie rond duurzaamheid neemt enorm toe. We moeten energie besparen, duurzaam opwekken, circulair (ver)bouwen, klimaatrobuust bouwen en ontwikkelen, of juist aan gezondheid aandacht schenken. Elk thema heeft zijn eigen beleidsagenda, kennisnetwerk, marktdynamiek en ontwikkeling. Hoe brengen we dat bij elkaar in een gebouw of gebied en hoe meten we het?

De centrale vraag van het congres: hoe passen we BREEAM toe op de urgente opgaven, op een manier die begrepen wordt door alle overheden, marktpartijen en eindgebruikers die nu aan de slag willen?

Onder andere Shamir Ghumra (director BRE) en Andy van den Dobbelsteen (Hoogleraar Climate Design & Sustainability) maken als sprekers hun opwachting.

Kosten

Deelnemen aan dit congres kost 395 euro (DGBC Participanten krijgen 25% korting en betalen 296,25 euro)

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van DGBC

Aanmelden

Er is plaats voor maximaal 400 deelnemers. Aanmelden voor dit congres kan via website van DGBC