Tweedaagse studiereis naar de groene parel Brugge

Datum
t/m Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot 17.00 uur
Locatie
Brugge, België
Omschrijving

Brugge werkt aan de actuele thema’s als klimaatadaptatie. Om goed bestand te zijn tegen de klimaatverandering zet Brugge in op meer groen in de stad. Zo heeft de stad tal van wadi’s om overtollig regenwater op te vangen. Ook de biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt.

Brugge was pionier in Vlaanderen toen eind jaren negentig overgestapt werd naar pesticidenvrij beheer van de openbare ruimte. Dat uit zich onder meer in doordachte beplantingsplannen, waar plantlagen elkaar opvolgen. De centrale begraafplaats is daar een voorbeeld van met een ongekende diversiteit aan planten.

De parken in en om de stad bieden een grote variëteit aan monumentale bomen in combinatie met bloeiende kruidenlagen en heesters. Waar eenjarigen het beeld domineren, is Brugge nu bezig met een transitie naar combinaties met vaste planten. Vaste planten zijn meer onderhoudsvriendelijk en leveren een grotere bijdrage aan de biodiversiteit.

De speerpunten tijdens deze excursie zijn de manier waarop groen de leef- en werkomgeving versterkt én wat de effecten daarvan zijn op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Maar we kijken ook naar de conflicten die daardoor ontstaan in de historische binnenstad.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Operatie Steenbreek.