Congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie'

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 Amersfoort
Doelgroep

Dit congres richt zich op bestuurders van waterschappen, gemeenten en provincies, alsook op water- en terreinbeheerders en erfgoedprofessionals.

Omschrijving

De ontstaansgeschiedenis van het landschap verklaart niet alleen de huidige situatie, maar geeft vaak ook opmerkelijke inzichten in de hydrologische en de ecologische potenties watersystemen. Daarbij hechten bewoners, recreanten en maatschappelijke organisaties steeds meer waarde aan de geschiedenis van hun landschap en aan het zichtbaar maken van de sporen daarvan in dat landschap. Landschapskennis leidt tot ander waterbeheer, het vergroot draagvlak en maakt maatregelen acceptabel. Dit congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie' beoogt twee werelden, die van het waterbeheer en erfgoed, bij elkaar te brengen en kennis te delen.

Wat gaan we doen?

Het congres is opgebouwd uit twee delen. In het plenaire deel wordt ingegaan op de synergie tussen landschapshistorie en waterbeheer. Besproken wordt welke, ook bestuurlijke, opgaven er liggen om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren in die gebieden waar water een belangrijke rol speelt. In het tweede deel wordt in workshops een aantal onderwerpen nader uitgewerkt.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van STOWA.