Netwerksymposium 'Cool' groen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
GGD GHOR NL, Zwarte Woud 2, Utrecht
Omschrijving

Door de veranderingen in het klimaat is hittestress een belangrijk aandachtspunt waarmee gemeenten rekening moeten gaan houden. Hitteoverlast heeft effecten op de leefbaarheid in de stad en de gezondheid van haar inwoners. Bomen, planten en water hebben invloed op de temperatuur. Veel gemeenten denken na over hoe zij ondanks vaak forse bouwopgaven, toch kunnen bijdragen aan een leefbare en groene inrichting. De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid en de werkgroep Groen, Water en Gezondheid van de gezamenlijke GGD‘en organiseren een tweede netwerksymposium waarin kennis en inspirerende voorbeelden centraal staan. Met een extra programma in de ochtend over het ZonMw‐gefinancierde onderzoeksproject Groen in de wijk.

Meer informatie

Meer informatie vind je in dit document (pdf, 124 kB).

Aanmelden

Meld je aan via deze link.