Startconferentie Cool Towns

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12.00 tot uur
Locatie
Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, Middelburg
Omschrijving

De gemeente Middelburg neemt vanuit Zeeland samen met de partners Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen deel aan het Europese project Cool Towns. Daarnaast is Middelburg trekker vanuit de Zeeuwse samenwerking Klimaatadaptatie voor het onderdeel hitte.

Deze startconferentie van het Cool Towns project is voor degenen die klimaatadaptatie binnen hun werkpakket hebben of raakvlakken ermee hebben. Deze middag staat in het teken van aanpassingen in de (openbare) ruimte zodat deze onder andere hittebestendiger wordt. De eerste werkpakketten van Cool Towns zijn erop gericht om te kijken welke maatregelen, welk effect hebben.

Er wordt een workshop georganiseerd over het in kaart brengen van de bodemopbouw in de bebouwde omgeving. Voor bouwkundigen wordt een workshop georganiseerd in samenwerking met studenten van Hogeschool Zeeland. Daarnaast vindt een workshop plaats over klimaatadaptatie meenemen op alle beleidsvlakken.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Meer informatie

De startconferentie heeft als voertaal Engels. Meer informatie vind je door een e-mail te sturen naar c.jonkers@middelburg.nl

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via c.jonkers@middelburg.nl.