Bijeenkomst ‘Over last van Wateroverlast’

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
n.n.b. (midden van het land)
Omschrijving

Wateroverlast kan optreden in de stad of in het buitengebied, door neerslag die niet snel genoeg geborgen kan worden of watergangen die overlopen, door korte felle buien en door langdurige neerslag. Steeds met andere verantwoordelijkheden, gevolgen en mogelijke oplossingen.

Op dit ogenblik wordt achter de schermen nog druk gewerkt aan de precieze invulling van het programma. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • Prikkelend voorbeeld uit de praktijk
  • Leren van wateroverlast
  • Actualisatie van neerslag statistiek
  • Integrale-risicoafweging
  • Bestuurlijke dialoog
  • Waterschadeschatter – pilot Amsterdam
  • Standaard stresstesten
  • Borrel
Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van STOWA.