Symposium lokale hitteplannen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
De Mariënhof in Amersfoort
Omschrijving
De kans op meer en langere hitteperiodes neemt significant toe. Vergeleken met nu krijgen we in 2050 drie keer zo vaak te maken met hoge temperaturen. Tegelijkertijd neemt het aantal eenzame ouderen van 75 jaar of ouder toe: van 700.000 naar 1,3 miljoen. Zij zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van hitte. In stedelijk, versteend gebied is het veel warmer dan buiten de stad; het verschil kan oplopen tot wel acht graden. Vanwege de verdichting in de woningbouw zal dit hitte-eiland-effect verder toenemen.

Momenteel ontwikkelen gemeenten een lokale aanpak voor de gevolgen van klimaatverandering. Lokale hitteplannen kunnen hier deel van uitmaken.

Programma

13.00 uur - Inloop met lunch

13.30 uur - ‘Snikhete verhalen’

Tijdens de lunch kun je ervaringen delen over de hete week in juli, waarin het hitterecord meerdere malen verbroken werd.

14.00 uur - Start programma

 1. Opening door dagvoorzitter Margot Ribberink
  In de laatste week van juli dit jaar werd het hitterecord met maar liefst 2 graden verbroken. We hadden voor het eerst in Nederland te maken met temperaturen boven de 40 graden. Er stierven 400 mensen meer dan in een gemiddelde zomerweek, volgens het CBS. Margot Ribberink kijkt terug op deze week met:
 • Marcel Olderikkert, hoofd geriatrie Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Werner Hagens, coördinator Nationaal Hitteplan RIVM
 • Lisette Klok, onderzoeker Hogeschool van Amsterdam, project ‘Cool Towns’
 1. Drie pitches:

Manon Vanderkaa, directeur seniorenorganisatie KBO/PCOB:

Vertelt over de huidige en toekomstige vraagstukken rondom de doelgroep thuiswonende en eenzame 75-plussers. Deze groep is kwetsbaar tijdens hitteperiodes.

Harry Boeschoten, directeur programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer:

Deelt zijn waarnemingen als lid van de stuurgroep van het actieprogramma ‘Alles is gezondheid’ (in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hij vertelt welke samenwerkingsmogelijkheden hij ziet tussen groen en gezondheid in de aanpak van hitte.

Jan Woldman, directeur GGD Amsterdam en portefeuillehouder Gezondheid en Milieu voor GGD GHOR Nederland:

Vertelt over de rol van GGD’en bij de ontwikkeling van lokale hitteplannen en klimaatadaptatie in het algemeen.

 1. Presentatie van de nieuwe hittekwetsbaarheidskaart voor G40-gemeenten.

15.10 uur - 15.40 uur - Pauze en tafelpresentaties van deelnemende organisaties

15.45 uur - Start werksessies

 1. Hoe groener, hoe cooler - panelgesprek

Hoe kunnen activiteiten op het gebied van natuur, gezondheid en eenzaamheid elkaar vinden?

Een panelgesprek onder leiding van Margot Ribberink. Met: Patrick Klaassen - gezondheidsmakelaar voor de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal, Harry Boeschoten – Staatsbosbeheer, Manon Vanderkaa – directeur seniorenorganisatie KBO/PCOB en Jeroen van Leuken – ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 1. Handreiking lokale hitteplannen - GGD

Wat is het lokale hitteplan en wat hebben gemeenten nodig om dit plan uit te voeren? Wat kunnen we leren van de aanpak in andere Europese landen?

 1. Proeftuin hittekwetsbaarheid – TAUW, Klimaatverbond Nederland

Op initiatief van het NAS-team is er een proeftuin Hittestress en Gezondheid ingericht om de kwetsbare doelgroep 75-plussers te bereiken en te beschermen tegen hitte. De deelnemende gemeenten Utrecht, Groningen, ’s-Hertogenbosch en Tilburg delen ervaringen over de verbinding tussen het fysieke en sociale domein.

 1. De hittebestendige stad – Hogeschool van Amsterdam consortium

Wat gebeurt er in het ruimtelijke domein om de stad koel te krijgen?

16.45 uur - Borrel

Het symposium vindt plaats tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid en wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het NAS-programmateam.

Meer informatie

Vragen? Stuur een mail naar Madeleen.helmer@klimaatverbond.nl, onder vermelding van 'Symposium lokale hitteplannen'.

Aanmelden

Meld je hier aan voor het symposium lokale hitteplannen.