Nationaal congres bodemdaling 2019

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
Fort Voordorp in Groenekan
Omschrijving

Dit jaarlijkse congres gaat over de aanpak van veenbodemdaling in Nederland. Het Platform Slappe Bodem presenteert de nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar. Het platform gaat daarbij in op de laatste stand van zaken rondom beleid, klimaat, water, bodem, landbouw en ruimtelijke ordening. Vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling zijn er presentaties over broeikasgassen, innovatieve ophoogtechnieken en bestuurlijke vraagstukken. Ook de nieuwe plannen van waterschappen en provincies komen aan de orde.

De dag begint met een plenair ochtendprogramma. Tijdens de lunch en na afloop kun je de kennismarkt bezoeken, waar interessante initiatieven en organisaties staan. ’s Middags zijn er drie sessies waar je aan kunt meedoen.

Meer informatie

Je kunt je aanmelden via het platform Slappe Bodem. Meer informatie over het congres vind je hier.