Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
The Green Village, Delft
Omschrijving

NEN organiseert in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Octrooicentrum Nederland, Climate-KIC en TU Delft een interactieve bijeenkomst voor organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie.

Unieke bijeenkomst over onderzoek, innovatie en normalisatie

De bijeenkomst laat zien hoe normalisatie kan helpen met het opschalen van onderzoek en innovatie op de markt. Normalisatie kan worden ingezet als een effectief middel in het vertrouwen in en acceptatie van innovaties.

In de ochtend lichten sprekers van RVO, Octrooicentrum, Climate-KIC en TU Delft toe over de wijze waarop normalisatie ondersteunt:

  • bij het creëren van draagvlak en vermarkten van innovaties;
  • het verder brengen van onderzoeksresultaten en verkrijgen van erkenning;
  • door toegang te bieden tot een groot internationaal netwerk.

Op deze dag zijn specialisten van Octrooicentrum, RVO, Climate-KIC en NEN aanwezig. In het inschrijfformulier kunt je jouw interesse aangeven voor een gesprek met één of meerdere partijen.

Het middagprogramma bestaat uit ronde tafels; je gaat in een kleine samenstelling aan de slag met concrete cases. Wat is nodig om innovatieve oplossingen verder te brengen en waar kunnen afspraken (normen) een rol kunnen spelen om deze transities te versnellen? De onderwerpen van de cases zijn circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en watermanagement.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van de NEN.