NKWK conferentie 5 jaar NKWK: opbrengsten en ontwikkelingen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Delft
Omschrijving

In het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) werken ruim veertig partijen samen aan onderzoek en praktijktoepassingen voor een veilige en leefbare delta. Tijdens deze lustrum-conferentie wordt er gericht op de resultaten van al dit onderzoek. Je krijgt ruimschoots de gelegenheid om ook resultaten in de praktijk te bekijken: de tweede helft van het programma bestaat volledig uit excursies.

De organisatie is dit jaar in handen van Rijkswaterstaat en Staf Deltacommissaris, in samenwerking met de TU Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Bekijk het programma op de website van NKWK.

Aanmelden

Meld je aan via de website van NKWK.


5 jaar NKWK