Informatiebijeenkomst 'Stad x klimaat'

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
TU Delft (Faculteit Bouwkunde, 1e verdieping collegezaal F)
Omschrijving

Hoe kunnen we de omvangrijke 20e eeuwse sociale woningvoorraad klimaatbestendig maken? Wat is daarbij in extreem verharde stedelijke omgevingen de rol van het gebouw? Welke maatregelen gericht op het waterbergend vermogen van het gebouw zijn denkbaar om een toekomstbestendig stedelijk woonmilieu te creëren?

BNA Onderzoek, TU Delft (DIMI), gemeente Amsterdam, Rotterdam en Zwolle en woningcorporaties Ymere en Woonstad Rotterdam starten met een ontwerpstudie die de focus legt op de rol van het gebouw (en zijn directe omgeving) in de klimaatopgave. De nadruk van deze ontwerpstudie ligt op wateroverlast door extreme neerslag, waarbij hittestress en droogte als contramal van het probleem worden gezien. Het gebouw en de directe omgeving, inclusief de ondergrond, zijn het systeem dat wordt onderzocht.

Op 20 juni 2019 vindt er een eerste informatiebijeenkomst plaats over de ontwerpstudie.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van BNA.