Nederland na(ar) 2100: een ruimtelijk perspectief voor versnelde zeespiegelstijging en klimaatverandering

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
Wageningen Universiteit, FORUM gebouw, zaal C0222
Omschrijving

De zeespiegel stijgt ca. anderhalve meter tot het jaar 2100 en wellicht 6 – 10 meter in de eeuw(en) daarna. Kunnen we nog droge voeten houden? Welke consequenties heeft dat voor de ruimtelijke inrichting van Nederland? Welke gebieden geven we op en welke gebieden blijven we beschermen?

Tijdens dit symposium staan de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn de meest recente inzichten in de te verwachten zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering op middellange (jaar 2100) en lange (jaar 2300) termijn?
  • Wat zijn de consequenties van de verwachte zeespiegelstijging voor de ruimtelijke inrichting van Nederland (stedelijke ontwikkeling, landinrichting, landbouw, natuur, regionaal waterbeheer) en wat kunnen natuurlijke concepten ("nature based solutions") hieraan bijdragen?
  • Welke maatschappelijke weerstand kunnen we verwachten bij deze ingrijpende ruimtelijke veranderingen en hoe kunnen we een gezamenlijk veranderingsproces realiseren in nauwe samenwerking met alle betrokken maatschappelijke groeperingen?

Tijdens het ochtendprogramma zullen de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van klimaatverandering, zeespiegelstijging en ruimtelijke adaptatie worden gepresenteerd. De presentaties worden gegeven door Prof. Roderik van de Wal, Dr Marjolijn Haasnoot, Prof. Art Dewulf en Martin Baptist. Tijdens het middag programma gaan de deelnemers hiermee zelf actief aan de slag tijdens ontwerpsessies, waarbij kaarten van de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2100 en 2300 centraal staan. Daarbij worden de door Deltares geschetste drie fysieke opties voor de inrichting van Nederland bij extreme zeespiegelstijging verbonden met de Wageningse inzichten op het gebied van "nature based solutions". Er wordt van alle deelnemers een actieve inbreng verwacht.

Kosten

20 euro. Voor studenten zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Kennisnetwerkmilieu.