Excursie klimaatadapatie: van geveltuinen tot duurzaamheidsakkoord

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Achter het Stadhuis 5-7, Stadhuis, Den Bosch
Doelgroep

Medewerkers van woningcorporaties. Werk je voor een gemeente, waterschap of andere organisatie? Dan ben je welkom als je een collega meeneemt die bij een woningcorporatie werkt.

Omschrijving

In Den Bosch was de aanpak van geveltuintjes het begin van een strategische samenwerking tussen verschillende woningcorporaties en huurdersorganisaties. Zij hebben samen een Duurzaamheidsakkoord gesloten. Daarin is klimaatadaptatie één van de vier speerpunten waarvoor ze concrete doelen en acties hebben geformuleerd. Wil je hier meer over te weten komen? Meld je dan aan voor deze excursie. Tijdens de excursie bezoek je verschillende geveltuintjes en andere projecten met klimaatadaptatie als speerpunt.

Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig organiseren in 2020 zes excursies over woningcorporaties en klimaatadaptatie. De excursies gaan elk in op een ander thema, gekoppeld aan een mooi voorbeeldproject. Tijdens de excursies delen corporaties hun praktijkervaringen met klimaatadaptatie. En de betrokken gemeente, bewoners en andere stakeholders vertellen wat zij doen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Kosten

Deze excursie is gratis, dankzij een bijdrage van het ministerie van BZK en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze excursie? Dan kun je mailen naar mboerbooms@zeelandnet.nl of bellen met 06 – 51 225 442.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het inlogscherm van Aedes.nl. Let op: meld je op tijd aan, want er kunnen maximaal 60 mensen meedoen.