Excursie klimaatadapatie: hittestress

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Couwenbergstraat 22, Wijkcentrum Hatert, Nijmegen
Doelgroep

Medewerkers van woningcorporaties. Werk je voor een gemeente, waterschap of andere organisatie? Dan ben je welkom als je een collega meeneemt die bij een woningcorporatie werkt.

Omschrijving

Na de hete zomer van 2019 besliste de huurcommissie en daarna de rechter dat oververhitting in een woning gezien kan worden als een gebrek. Zij wees de huurders van woningen op IJburg daarom huurkorting toe. Het ging hier om woningen die meer dan 300 uur warmer zijn dan 26,5 graden. Er is nog geen norm voor oververhitting, maar extreem weer komt vaker voor. Wil je kennis en ervaring delen over hoe je als woningcorporatie omgaat met hittestress? Meld je dan aan voor deze excursie. Tijdens de excursie bezoek je klimaatadaptieve projecten in wijk Hatert en in de Hofjesbuurt. In deze groene wijken zie je veel vergroende tuinen, groenvakken en bomen. Verder vertellen de gemeente Nijmegen en de GGD over het hitteplan voor Nijmegen en presenteren de Regionale Adaptatie Strategie. Dat plan helpt de gemeente, de GGD, de corporaties en haar bewoners om de gezondheidsrisico’s van hitte te beheersen.

Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig organiseren in 2020 zes excursies over woningcorporaties en klimaatadaptatie. De excursies gaan elk in op een ander thema, gekoppeld aan een mooi voorbeeldproject. Tijdens de excursies delen corporaties hun praktijkervaringen met klimaatadaptatie. En de betrokken gemeente, bewoners en andere stakeholders vertellen wat zij doen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Kosten

Deze excursie is gratis, dankzij een bijdrage van het ministerie van BZK en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze excursie? Dan kun je mailen naar mboerbooms@zeelandnet.nl of bellen met 06 – 51 225 442.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het inlogscherm van Aedes.nl. Let op: meld je op tijd aan, want er kunnen maximaal 60 mensen meedoen.