Excursie klimaatadapatie: vergroening tuinen, kopgevels en houtbouw

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Wilhelminasingel 175a, WonenLimburg, Weert
Doelgroep

Medewerkers van woningcorporaties. Werk je voor een gemeente, waterschap of andere organisatie? Dan ben je welkom als je een collega meeneemt die bij een woningcorporatie werkt.

Omschrijving

Wil je weten hoe je tuinen klimaatbestendig kunt inrichten? En wil je ook kennis en praktijkervaring uitwisselen over andere groene maatregelen die je als woningcorporatie kunt nemen om de gevolgen van extreem weer op te vangen? Meld je dan aan voor deze excursie. Tijdens de excursie kom je onder andere langs een prachtige groene kopgevel van een flat waar een echte boom is geïntegreerd in een muurschildering. Ook bezoek je 16 houten prefab ‘Nur Holz’-woningen van Wonen Limburg. Deze woningen zijn niet alleen CO2-neutraal en klimaatadaptief, maar slaan ook 45 megaton CO2 op. Verder kun je de resultaten zien van de buurtcampagne Tuiny Forest, waarin bewoners zich konden opgeven om hun tuin te onttegelen.

Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig organiseren in 2020 zes excursies over woningcorporaties en klimaatadaptatie. De excursies gaan elk in op een ander thema, gekoppeld aan een mooi voorbeeldproject. Tijdens de excursies delen corporaties hun praktijkervaringen met klimaatadaptatie. En de betrokken gemeente, bewoners en andere stakeholders vertellen wat zij doen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Kosten

Deze excursie is gratis, dankzij een bijdrage van het ministerie van BZK en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze excursie? Dan kun je mailen naar mboerbooms@zeelandnet.nl of bellen met 06 – 51 225 442.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het inlogscherm van Aedes.nl. Let op: meld je op tijd aan, want er kunnen maximaal 60 mensen meedoen.