Integratie en het meekoppelen van klimaat, energie, bodem en water

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Hoe kun je in de praktijk klimaatadaptatie en de energietransitie met elkaar verbinden? Dan kan bijvoorbeeld door een boom te planten. Daarmee bespaar je tien airco’s. Ook draagt de boom bij aan een gezonde bodem die water kan vasthouden. Het verband tussen klimaatadaptatie, de energietransitie, bodem en water levert in de praktijk veel kansen op, maar ook veel vragen. De antwoorden hierop krijg je tijdens twee identieke online bijeenkomsten op 26 november en 15 december.

In het eerste deel van deze bijeenkomst krijg je uitgelegd hoe integratie en meekoppelen eigenlijk synoniem zijn. Een ervaringsdeskundige zal hierop reageren. Daarna kan elke deelnemer meedoen aan twee break-out sessies met de volgende vijf onderwerpen:

  • De drukke ondergrond
  • Aquathermie en het warmtenetwerk
  • Herontwikkeling van voormalige stortplaatsen
  • De theorie van integratie, politiek en economisch
  • Ervaringen met successen en obstakels van integratie
Meer informatie

Wil je meer informatie? Ga dan naar de website van Platform 31. Als je mee wilt doen, vul dan het aanmeldformulier in door op de groene aanmeldbutton te klikken.