(uitgesteld) NKWK Klimaatbestendige Stad │ Projectbezoek bedrijventerrein Euvelgunne Groningen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
Startlocatie is de Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14 in Groningen.
Omschrijving

Veel bedrijventerreinen hebben te maken met hittestress en wateroverlast. Op Euvelgunne zijn verschillende bedrijven die maatregelen hebben genomen om de omgeving klimaatbestendiger te maken. Daarom bezoekt de projectentournee van NKWK Klimaatbestendige stad dit bedrijventerrein. De deelnemers bezoeken twee bedrijven en krijgen uitleg over maatregelen om hittestress te verminderen en biodiversiteit te verbeteren.

Meer informatie

Deze projectentournee wordt georganiseerd door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het uiteindelijke doel van deze onderzoekslijn is dat alle betrokken partijen in het stedelijk gebied weten wat klimaatbestendigheid betekent voor hun sector. En dat ze de nodige kennis en informatie hierover kunnen vinden en toepassen. De onderzoekslijn geeft speciale aandacht aan mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaand beleid en uitvoering. NKWK Klimaatbestendige Stad is een samenwerking tussen het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie, STOWA, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen, vertegenwoordigd door Deltares.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven vanaf de tweede helft van maart.