Symposium Klimaatadaptatie Landbouw

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk
Doelgroep

Vertegenwoordigers van de agrarische sector, overheden, waterbeheerders, ketenpartijen, adviseurs, verzekeraars, banken en betrokkenen bij praktijkprojecten.

Omschrijving

Wat betekent klimaatverandering voor de Nederlandse landbouw? En hoe kan de landbouw met deze gevolgen omgaan? Deze vragen staan centraal op het symposium Klimaatadaptatie Landbouw.  De Wageningen Universiteit (WUR) organiseert dit symposium in het kader van het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw, dat op 30 januari 2020 is gepubliceerd. Dit actieprogramma helpt boeren en tuinders om zich goed voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering.

In het eerste gedeelte van de middag presenteren onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR) de resultaten van het project ‘klimaatadaptatie landbouw’, dat ze uitvoerden in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). In dit project zijn de gevolgen van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen uitgewerkt voor agrarische bedrijven. Daarvoor ontwikkelden de onderzoekers een stresstest, die ze toepasten op enkele voorbeeldsituaties. Naast de presentatie van de projectresultaten, zijn er sprekers van LNV, het Verbond van Verzekeraars en Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).

In het tweede gedeelte van de middag zijn er verdiepende workshops over de volgende onderwerpen:

  1. Waterbeheer en neerslagextremen
  2. Gewasgezondheid
  3. Verzilting/zoetwater beschikbaarheid
  4. Economie, risicomanagement

Het doel van de workshops is om kennis te delen, en vragen en actiepunten te verzamelen. De uitkomsten van de workshops zijn het startpunt van een integrale innovatie-agenda.

Kosten

De toegang tot dit symposium is gratis.

Meer informatie

Meer over het symposium en het programma lees je op de website van de Wageningen Universiteit.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het formulier op deze pagina. Hier kun je ook aangeven aan welke workshop je wilt deelnemen.