Online sessie VVM: beregening op hoge zandgronden

Datum
Plaats in agenda
Tijd
16.00 tot uur
Locatie
Online via Zoom
Omschrijving

Verdroging is een probleem voor de natuur in het oosten en zuiden van Nederland. Wat zijn de oorzaken van verdroging en hoe kun je de verdroging op de hoge zandgronden tegengaan? Verdroging komt vooral doordat het watersysteem zich moet aanpassen aan de eisen van het grondwatergebruik. Voor verdroging zijn verschillende oorzaken: naast ontwatering en de versnelde afwatering voor de landbouw komt verdroging door grondwateronttrekking voor de drink- en waterindustrie en door beregening.

Tijdens de online bijeenkomst op 25 november spreken vier gasten vanuit verschillende invalshoeken over verdroging. Er is ook aandacht voor mogelijke maatregelen om verdroging tegen te gaan. De sprekers zijn:

  • Flip Witte, emeritus hoogleraar eco-hydrologie, nu werkzaam als zelfstandig onderzoeker
  • Ronald van Ark en Hans Gerritsen, senior beleidsmedewerkers bij het waterschap Rijn en IJssel
  • Ebbing van Tuinen, groepsleider zoetwatervoorziening bij Witteveen en Bos

Na de lezingen is er een paneldiscussie en kun je vragen stellen vanuit het publiek. De gespreksleider is Hans Olsthoorn, van VVM sectie Water.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Ga dan naar de website van VVM, netwerk van milieuprofessionals. Via deze website kun je je ook aanmelden.